Kristien Delancker
Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
kristien.delancker@alveringem.be

Landbouwraad

De landbouwraad behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de landbouw aanbelangen.
De raad heeft de bevoegdheid, hetzij op uitdrukkelijke vraag van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad,
hetzij op eigen initiatief, adviezen uit te brengen over de belangen van de land- en tuinbouwsector te Alveringem.
Ze kan duurzame oplossingen suggereren voor de problemen die zich in de land- en tuinbouwsector te Alveringem stellen.
 

Samenstelling

De landbouwraad bestaat uit 9 leden komende uit erkende landbouworganisaties op het grondgebied van Alveringem.
De secretaris is mevr. Kristien Delancker, medewerker dienst burgerzaken.

Voor ABS

De heer Koen Morlion
De heer Ludo Rolly
De heer Marc Lagache (plaatsvervanger)

Voor VABS

Mevrouw Carmen Lagatie
Mevrouw Maria Degadt
Mevrouw Conny Vandewalle (plaatsvervanger)

Voor de Bedrijfsgilde

De heer Pol Louwagie
De heer Danny Coulier
De heer Bart Danneels (plaatsvervanger)

Voor de  KVLV-Agra

Mevrouw Christine Derycke
Mevrouw Micheline Veramme

Voor de VAC

De heer Daniel Provoost
 

Verslagen Landbouwraad