Gemeenteraad

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente. De belangrijkste bevoegdheden van de gemeenteraad zijn:

 • Het bepalen van het beleid van de gemeente door het vaststellen van algemene regels
 • Het vaststellen van de diverse gemeentelijke reglementen (o.m. met betrekking tot het gemeentelijk beleid, belastingen, retributies, inwendig bestuur ...)
 • Het vaststellen van de budgetten, meerjarenplannen, jaarrekeningen...
   

Samenstelling 

De gemeenteraad van Alveringem telt voor de huidige legislatuur (2019-2024) 17 stemgerechtigde leden, onder wie de burgemeester en 4 schepenen.

Fractie GemeentebelangenCD&V

 • Gerard Liefooghe (burgemeester)
 • Jacques Blanckaert (schepen)
 • Kris Laleman (schepen)
 • Johan Albrecht (schepen)
 • Karolien Avonture (voorzitter BCSD - schepen)
 • Sylvie Thieren
  (voorzitter gemeenteraad - raad voor maatschappelijk welzijn)
 • Gerda Butaye
 • Dries Decorte
 • Ignace Decroos
 • Charlotte Vereecke (neemt de plaats over van Wilfried Laureys)

Fractie PRO & N-VA

 • Emma Breyne
 • Astrid Dewilde
 • Bart Coppein
 • Philip Ameloot
 • Marnik Vandenbroucke
 • Jean-Pierre Mouton
 • Bart Niville

Algemeen directeur

 • Wouter Accou
 

zittend vlnr: Marnik Vandenbroucke, Wouter Accou, Sylvie Thieren, Gerard Liefooghe, Karolien Avonture,
Johan Albrecht, Jacques Blanckaert.
staand vlnr: Philip Ameloot, Bart Coppein, Jean-Pierre Mouton, Bart Niville, Astrid Dewilde, Emma Breyne,
Ignace Decroos, Dries Decorte, Gerda Butaye, Wilfried Laureys, Kris Laleman.

Zittingen van de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert minstens 10 keer per jaar. De zittingen vinden plaats elke vierde donderdag van de maand om 20 u. in de raadszaal van het gemeentehuis. De zittingen zijn openbaar (behalve bij aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken) en kunnen door iedereen bijgewoond worden.

U kunt steeds de agenda van de volgende vergadering en de verslagen van de voorbije gemeenteraad raadplegen. De agenda van de gemeenteraad wordt minstens 8 dagen voor de gemeenteraad openbaar gemaakt.