Dienst burgerzaken

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
burgerzaken@alveringem.be

Openingsuren
MA
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DI
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
WO
9 u. - 12 u. & 13 u. - 18.30 u.
DO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
VR
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak

Medewerkers burgerzaken


Carine Denuwelaere
Burgerlijke stand

 


Kristien Delancker
Bevolking

 


Els Deschrevel
Rijbewijzen

Burgerloket

Van bij de geboorte tot aan het overlijden kan elke inwoner terecht voor een waaier aan gegevens die de belangen van de burger aangaat.
De dienst Burgerzaken staat in voor de registratie van deze gegevens en voor de afgifte van allerhande documenten.
Het volledige aanbod kunt u hieronder raadplegen:

 • Aangifte overlijden doodgeboren kind
 • Aangifte van een adreswijziging
 • Aanvragen van een parkeerplaats voor personen met een handicap
 • Bewijs van leven
 • Bewijs van nationaliteit
 • Bewijs van woonst
 • Eensluidend verklaarde kopie
 • EID - elektronische identiteitskaart
 • Elektronische vreemdelingenkaart
 • Erkenning van een kind
 • Europees rijbewijs
 • Geboorteaangifte
 • Hulp nodig bij vervullen administratieve taken
 • Huwelijk
 • Huwelijksaangifte
 • Identiteitsbewijs niet-Belgisch kind
 • Identiteitsstuk
 • Inventaris varkens
 • Kids-ID
 • Kopie archiefdocument
 • Laatste wilsbeschikking - keuze voor crematie of begraving
 • Medisch-sociale toelage volwassenen met een handicap
 • Onthaal nieuwe inwoners
 • Opgraving van stoffelijk overschot of urne
 • Orgaandonatie
 • Overlijdensaangifte
 • Overschrijven buitenlandse huwelijksakte
 • Overschrijven buitenlandse overlijdensakte
 • PMD zakken
 • Raadplegen archiefdocumenten
 • Registratie poliovaccinatie
 • Reispaspoort
 • Reistoelating voor minderjarigen
 • Rijbewijs – Internationaal rijbewijs
 • Samenstelling van het gezin
 • Slachtbrief of slachtbewijs
 • Stemmen bij verkiezingen
 • Uittreksel uit echtscheidingsakte
 • Uittreksel uit geboorteakte
 • Uittreksel uit huwelijksakte
 • Uittreksel uit overlijdensakte
 • Verklaring inzake euthanasie
 • Voorlopig rijbewijs
 • Wettelijk samenwonen
 • Wettiging handtekening

 

Uittreksel strafregister voor werkgever, vereniging of organisatie            (klik op de tekst voor meer uitleg)

Vraag zelf attesten op via Mijn Dossier                                                www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier 
Om in te loggen heb je jouw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig. Met je pincode kun je via ‘Mijn dossier’ attesten opvragen.
De attesten dragen de digitale stempel van het rijksregister en hebben dezelfde juridisch waarde als attesten die je krijgt via de gemeente.

Beschikbare attesten:

 • Uittreksel uit de registers
 • Attest van hoofdverblijfplaats
 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van leven
 • Attest van Belgische nationaliteit
 • Attest van het kiesregister
 • Attest van wettelijke samenwoning
 • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
 • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

Het aanmaken van attesten via de toepassing “Mijn dossier” is een administratieve vereenvoudiging voor jou en voor de gemeente.
Je krijgt onmiddellijk het attest dat je wil!

Meer informatie: Burgerloket | 058 28 88 81 | burgerzaken@alveringem.be