Gewestelijk ontvanger

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
ontvanger@alveringem.be

Openingsuren
MA
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
VR
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak

Gewestelijk ontvanger


Katrien Debaecke

Gewestelijk ontvanger

De gewestelijk ontvanger (financiëel beheerder) is verantwoordelijk voor:

- De inning van de ontvangsten en de betaling van de uitgaven
- De boekhouding
- Het opstellen van de jaarrekening
- Het beheer van de kasvoorraad en het dagelijks beheer van de gelden

De ontvanger is ook financieel raadgever van het college en de gemeenteraad en controleert de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven.