Logiesdecreet

Het logiesdecreet verdeelt het logiesaanbod in twee categorieën: 

  • kamergebonden logies 
  • terreingebonden logies

Elk met een beperkt aantal algemene exploitatienormen. Voldoet jouw logies aan de voorwaarden van één van de twee categorieën, dan mag je het uitbaten als 'logies'. Als uitbater kies je zelf welke categorie, in functie van de kenmerken van je logies.
Wil je in de promotie een beschermde benaming gebruiken, dan moet jouw logies voldoen aan de bijkomende openings- en uitbatingsnormen van die benaming zodat het de verwachtingen van de bezoekers inlost. 

In het logiesdecreet bestaan er zeven beschermde benamingen:

Kamergebonden logies

Hotel

B&B

Vakantiewoning

Hostel

Terreingebonden logies

Camping

Vakantiepark

Camperterrein

 

Vrijwillige erkenning

Per beschermde benaming is een (vrijwillige) erkenning mogelijk. Je kan ook een erkenning vragen voor een 'logies', dus een verblijf waar je geen beschermde benaming gebruikt.
Als je een erkenning aanvraagt, komt een logiesadviseur van Toerisme Vlaanderen langs voor een plaatsbezoek en adviserend gesprek. Het erkenningsschild aan je muur en op je website, nieuwsbrief of drukwerk is een kwaliteitslabel dat vertrouwen wekt. De erkenning geeft ook toegang tot de logiessubsidies, het toegankelijkheidslabel ...

Comfortclassificatie

Erkende hotels, B&B's, vakantiewoningen, campings en vakantieparken kunnen een comfortclassificatie (sterren) krijgen. Voldoen ze aan de bijkomende uitbatingsvoorwaarden van een specifieke benaming, dan krijgen ze sowieso één ster. Voor de volgende sterren zijn er dan bijkomende comfortvereisten. Voor logies zonder beschermde benaming en voor hostels en camperterreinen is er dus geen comfortclassificatie. Een uitbater kan ook logies met meer dan één benaming laten erkennen als het voldoet aan de overeenkomstige normen.

Basisnormen

Elk toeristisch logies waar je mensen tegen betaling te slapen legt, moet voldoen aan dezelfde zeven basisnormen inzake brandveiligheid en kwaliteit. Het maakt niet uit of het om een professionele uitbating of bijverdienste gaat en of het logies rechtstreeks wordt aangeboden of via tussenpersonen of een internetplatform. Het logiesdecreet moet de toerist veiligheid en basiskwaliteit garanderen. Daarom moet elk toeristisch logies in Vlaanderen voldoen aan zeven basisnormen. Sommige basisregels worden concreter uitgewerkt in algemene en bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden.

  1. Het toeristisch logies moet voldoen aan specifieke brandveiligheidsnormen. De uitbater bezit een brandveiligheidsattest dat dit aantoont.  
  2. De voor toeristen toegankelijke ruimtes van het toeristisch logies moeten voldoende proper en onderhoud zijn. 
  3. Je beschikt als uitbater over een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het logies én de uitbating. Die dekt alle schade die jij of je aangestelden veroorzaken bij de exploitatie van het toeristisch logies.
  4. De uitbater of de persoon die de dagelijkse leiding heeft, is niet veroordeeld voor misdrijven.  
  5. Je beschikt als uitbater over een eigendomsbewijs of een huurovereenkomst die toelaat het logies uit te baten.
  6. Je biedt het logies aan voor minstens één overnachting (dus niet per uur). 
  7. Je stelt als uitbater informatie ter beschikking van de toerist en communiceert waarheidsgetrouw over jouw logies.

Deze zeven voorwaarden gelden voor elk logies. Daarnaast moet ieder toeristisch logies voldoen aan de algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden in verband met de uitrusting, de inrichting en specifieke veiligheidsaspecten voor hetzij kamergebonden, hetzij terreingebonden logies.

Uitzonderingen

Het logiesdecreet geldt niet voor jeugdverblijven, bivakplaatsen, festivalcampings, gratis logies, verhuur uitsluitend in besloten kring (familie en vrienden), paalkamperen ... Het logiesdecreet regelt ook geen zaken die al in een andere regelgeving voorkomen, zoals ruimtelijke ordening, fiscaliteit, misleidende reclame ... Uiteraard moet het logies hier wel aan voldoen.

Meer informatie

www.toerismevlaanderen.be
Brochure: Het Vlaams logiesdecreet in één oogopslag (zie onderaan deze pagina).
Brochure: Jouw logies en de ruimtelijke ordening | Met vragen over jouw specifieke situatie moet je aankloppen bij de Dienst Omgeving.

Het Vlaams logiesdecreet in één oogopslag
Jouw logies en de ruimtelijke ordening