Dienst grondgebiedszaken

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
omgeving@alveringem.be

Openingsuren
MA
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DI
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
WO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
VR
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak

Medewerkers grondgebiedszaken


Jan Declerck
Diensthoofd


Christine Lagatie
Administratief medewerker

 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

De gemeente Alveringem nam in 1999 al het initiatief tot de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS).  In de tussenliggende jaren werden heel wat voorafnames op het GRS gedaan: via de opmaak van sectorale BPA's, bedrijfs-BPA's en het BPA dorpskom werden heel wat ruimtelijke knelpunten opgelost.

Het GRS Alveringem zal het kader vormen voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente. 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en de omzendbrief RO 97/02 geven het kader aan voor het gemeentelijk structuurplanningsproces.

Een structuurplan bestaat uit drie delen: een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte.

Het informatief gedeelte bevat een evaluatie van het gevoerde ruimtelijk beleid in de gemeente met de beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur en de beschrijving van kwaliteiten en knelpunten in de gemeente.

Het richtinggevend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan is het deel waarvan de overheid bij het nemen van beslissingen niet kan afwijken, tenzij omwille van onvoorziene ontwikkelingen van de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten of omwille van dringende en budgettaire redenen.

Het bindend gedeelte omvat de bindende bepalingen die een bindend karakter hebben voor de gemeente.

Stand van zaken :

Op 7 februari 2014 werd het ontwerp GRS besproken in een plenaire vergadering. Momenteel worden de opmerkingen, geformuleerd tijdens voormelde plenaire vergadering, verwerkt waarna het GRS door de gemeenteraad voorlopig aanvaard kan worden.

Na voorlopige aanvaarding door de gemeenteraad gaat het GRS gedurende een termijn van 90 dagen in openbaar onderzoek.

Tijdens het openbaar onderzoek zal het GRS online staan.