Zoek nieuwsbericht

Captatieverbod in het IJzerbekken

De zomerdroogte met de komende hogere temperaturen doet de nood aan beregening van de akkers sterk toenemen. Hierder werd er de laatste dangen veelvuldig water gecapteerd uit de polderwaters. De situatie op het terrein laat nu niet langer toe dat er nog water uit de polderwaters van het IJzerbekken wordt opgepompt. In twee situaties blijft beperkt capteren wel nog toegelaten: weidepompen voor drinkwater voor het eigen vee in de weide en voor aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Het volledige persbericht kun je nalezen onderaan dit nieuwsbericht. 
Het politiebesluit omtrent het captatieverbod kun je ook nalezen onderaan dit nieuwsbericht.