Zoek nieuwsbericht

Infoavond: Ondersteuning bij het beheer van uw bos of wilt u nieuw bos planten?

Infoavond bos en bosuitbreiding

De Bosgroep IJzer en Leie vzw is een zelfstandige vereniging van en voor West-Vlaamse boseigenaars en ieder die zich bekommert om het bos in de regio. Deze vereniging ondersteunt vrijblijvend en kosteloos boseigenaars bij hun bosbeheer en zoekt actief naar nieuwe kansen voor bosaanplanting bij particulieren.

Op 21 mei 2019 organiseert Bosgroep IJzer en Leie een infoavond in zaal De Kwelle (Sint-Rijkersstraat 20, 8690 Alveringem) om 19.30 u. Iedereen is welkom!
Op deze infoavond krijgt u een korte voorstelling van de werking van de bosgroep en vervolgens wordt alle informatie gegeven omtrent de mogelijkheden voor nieuwe bosaanplantingen in de regio.

Heeft u vragen over het beheer of onderhoud van uw bos? Wenst u ondersteuning bij de aanvraag van vergunningen of subsidies? Speelt u met het idee om een stukje bos aan te planten maar weet u niet direct hoe er aan te beginnen? Welke vergunningen heb je nodig? Welke soorten bomen en struiken plant je best aan? Wat kost de aanleg van een bos en welke financiële ondersteuning kan je krijgen? Hoe wordt de aanplant van een bos op het terrein uitgevoerd en wie kan daarbij helpen?

De bosgroep geeft je op elk van deze vragen uitvoerig antwoord. Wist je bijvoorbeeld dat je voor de aanplanting van een nieuw bos aanspraak kan maken op subsidies die een groot deel tot (bijna) de gehele kost dekken? Voor de aanleg van een bos hoef je ook niet over vele hectares te beschikken. Een aanplant van 10 are bos kan ook tot een zeer waardevol stukje natuur uitgroeien!

Meer bos(jes) nabij de stad en op het platteland spelen bovendien een cruciale rol om onze regio te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatsverandering.

Dinsdag 21 mei 2019 | 19.30 u. – 20.30 u.
Gemeenschapszaal De Kwelle, Sint-Rijkersstraat 20, 8690 Alveringem
Info: vzw Bosgroep IJzer en Leie: Sien Van Looveren, sien.vanlooveren@west-vlaanderen.be, 0495 80 77 61
Inschrijven: Graag een seintje via bovenstaande gegevens van uw aanwezigheid zodat we weten hoe veel personen we kunnen verwachten.