Zoek nieuwsbericht

Resistograafmetingen Stalijzermolen

vrijdag, 29 juni, 2018

Op 14 juni 2018 werden resistograafmetingen uitgevoerd op de Stalijzermolen te Leisele (beschermd als monument sinds 5 september 1973).

Uit de vaststellingen ter plaatse en uit het rapport van de monumentenwacht blijkt dat de staak gezakt is en op de kruisplaten steunt. De staak staat ook getorst. Mogelijke verklaring voor de dit fenomeen is een verzwakking ter hoogte van de zetel / staak / bovenzijde meester- en okselbanden.  Ook verspreid in de molen vinden we aantasting door klopkever.  Om een correcte diagnose te kunnen stellen is bijkomend onderzoek nodig. 

Onderzoek met de resistograaf valt onder ‘non-destructief’ onderzoek naar verzwakte houtconstructies. Met deze techniek is het mogelijk om zwakke plekken te registreren in bv. een balkkopoplegging. Een lang boortje met een kleine diameter wordt in het hout geboord. Tijdens de indringing wordt voortdurend de weerstand gemeten en grafisch vastgelegd op papieren stroken. Op het moment dat er een weerstandsval is, valt deze grafisch af te lezen.

Voor dit onderzoek werd 80% subsidie verkregen van het agentschap onroerend erfgoed.