Zoek nieuwsbericht

Werken: fietspaden Alveringem-Nieuwe Herberg

De eigenlijke werken vangen aan begin mei met het dempen van de grachten en het trekken van nieuwe grachten.
Ondertussen is Fluvius reeds bezig met het verplaatsen van de elektriciteitspalen.

Half juni starten dan de resterende rioleringswerken om de woningen tussen de N8 en het dorp te voorzien van vuilwaterafvoer via pompputten.

Het verkeer zal in de eerste fase geen grote hinder ondervinden, snelheidsbeperking en naderhand beurtelings verkeer met verkeerslichten moeten de doorstroming garanderen.

Pas na de zomervakantie zal het doorgaand verkeer gedurende een nog nader te bepalen periode volledig onderbroken worden.
Dan zal er voor personenwagens en landbouwverkeer éénrichtingsverkeer voorzien zijn van de N8 richting dorp via de Burgmolenstraat en van het dorp richting N8 via de Oerenstraat.
Ook De Lijn zal via deze wegen het dorp verder blijven bedienen.