Zoek nieuwsbericht

Wetenschappelijke studie asbesthoudende daken

OVAM wenst een wetenschappelijk studie uit te voeren over de hoeveelheid asbest die in de bodem terecht komt ter hoogte van afdruipzones van asbesthoudende daken.
Hiervoor wordt samengewerkt met studiebureau én erkend bodemsaneringsdeskundige Abesim.

Voor de uitvoering van dit wetenschappelijk onderzoek is men op zoek naar terreinen met asbesthoudende daken bestaande uit golfplaten of leien, zonder dakgoot en zonder verharde afdruipzone. Met goedkeuring van de eigenaar zullen bodemstalen worden genomen die onderzocht zullen worden op de aanwezigheid van asbest. De eigenaar zal ingelicht worden over de onderzoeksresultaten.

OVAM en studiebureau Abesim garanderen de anonimiteit van de terreineigenaars. Er zullen geen gegevens over de eigenaar of over het terrein worden opgenomen in de rapportering van de studie. Het is de bedoeling om de problematiek van asbest in de Vlaamse bodem (afdruipzones) te kennen om hierop het toekomstig beleid te kunnen uitstippelen.

Inwoners die aan dit onderzoek wensen mee te werken mogen contact opnemen met Ann Waeytens of Annelies Dehauwere van het studiebureau.

Contact
09 248 03 75
ann.waeytens@abesim.com  
annelies.dehauwere@abesim.com