Zoek in het E-loket

Aanvraagformulier standplaats maandelijkse markt

De markt wordt opgesteld in de dorpskern van de hoek Nieuwstraat naar de Lovoetweg en tot aan de hoek met de Kaatsspelstraat.
Elke 2e zaterdag van de maand, van 14 u. tot 17 u. 

Per abonnement
Hier vind je zowel het aanvraagformulier als het marktreglement (met alle toelichtingen over abonnementen en standgeld). ​Het abonnement wordt toegekend voor de duur van 12 maanden.
Bezorg je aanvraagformulier met de nodige bijlagen aan het gemeentebestuur via e-mail naar economie@alveringem.be of per post.

Losse standplaats
Toewijzing van losse standplaatsen gebeurt volgens volgorde van aankomst op de markt en op basis van gevraagde standplaats en specialisatie.
Meer informatie over toewijzing en standgeld vind je in het marktreglement.