Nederlandse taallessen

Cursisten die een cursus Nederlands (NT2 - Nederlands als Tweede Taal) volgen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst krijgen.

Voorwaarden: 

  • u volgt de cursus bij een erkende school voor taalleergangen;
  • u hebt geen vrijstelling van inschrijvingsgeld en u komt niet in aanmerking voor een terugbetaling van het inschrijvingsgeld door het onthaalbureau Inburgering of door de VDAB.