Schoolkosten

Als u over een beperkt inkomen beschikt en u heeft het moeilijk om het nodige schoolmateriaal aan te kopen of de schoolrekening te betalen, ... kan u voor een financiële tussenkomst terecht bij het OCMW.

De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.