Meerjarenplan 2014-2019

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 is op 1 januari 2013 de nieuwe OCMW-raad aangetreden. Het aantreden van een nieuwe bestuursploeg gaat gepaard met de opmaak van een strategisch meerjarenplan voor de volledige bestuursperiode.

Het meerjarenplan 2014-2019 focust op twee prioritaire doelstellingen, namelijk de realisatie van bijkomende woonvormen voor senioren enerzijds en de realisatie van het Sociaal Huis anderzijds.

De volledige opsomming van beleidsdoelstellingen en acties kan u hier downloaden.

Meerjarenplan 2014-2019
beleidsdoelstellingenmetactieplan.pdf