Voorzitter BCSD | schepen van sociale zaken

Als voorzitter van het BCSD roept Karolien Avonture de vergaderingen bijeen en ze bepaalt de agenda. De voorzitter kan in dringende gevallen steun toekennen.
Als schepen van sociale zaken is ze bevoegd voor alle dossiers van het OCMW en het woonzorgcentrum.

Je kan haar contacteren via e-mail of telefonisch op 0491 96 05 81.