Speelpleinwerking en tienerwerking Alveringem

Tijdens de Paasvakantie en zomervakantie is er op de jeugdsite in alveringem telkens speelpleinwerking.
Dit voor kinderen vanaf het eerste kleuter tot en met het zesde leerjaar. 
Kinderen vanaf 3 jaar kunnen naar het speelplein komen op voorwaarde dat ze zindelijk zijn.

Voor de oudere kinderen is er tijdens de zomervakantie tienerwerking
 

Onze speelpleinwerking werkt met hoofdanimatoren en animatoren. Er is elk jaar plaats voor stagiairs. Dit voor degene die een cursus volgden en hun stage willen volbrengen op het speelplein.
Pas daarna komen stagiairs in aanmerking om op het speelplein aan de slag te gaan als animator. Meer info vind je terug in het document: 'informatienota stagiairs'

In het document 'sollicitatieprocedure' vind je een weergave van het functieprofiel. Dit is een houvast voor animatoren en hoofdanimatoren die wensen te solliciteren. 
In het functieprofiel staat beschreven wat we verwachten van jou op het speelplein en op welke aspecten we je beoordelen na elke werking.
 

Algemene werking

"ALS OUDER OF GEMEENTEBESTUUR KIEZEN VOOR SPEELPLEINWERK, WIL OOK ZEGGEN DAT JE ACHTER DE FILOSOFIE VAN SPEELPLEINWERK STAAT"

Speelpleinwerk is anders dan kinderopvang

* Kinderopvang vervult in de eerste plaats een opvang– en zorgfunctie, terwijl die voor speelpleinwerk geen doel op zich is, speelpleinwerk gaat voor spelen om te spelen.
* Kinderopvang werkt met opgeleide beroepskrachten en niet met jongeren die mee beleid maken en inspraak hebben.
* Een kinderopvang is begrensd ("je moet een plaats hebben") terwijl het speelpleinwerk ernaar streeft om meer open te zijn.
* Kinderopvang is een welzijnsinitiatief en speelpleinwerk is jeugdwerk.
* Kinderopvang is sterk gereglementeerd vanuit een beleidskader terwijl het gezond (speel)verstand vanuit het jeugdwerkprincipe maatstaf is op een speelpleinwerking. Voor een speelpleinwerking bestaan geen normerende vereisten, enkel de gebruikelijke organisatorische regelgeving (rond vrijwilligerswerk, vzw’s, sabam..)
* Kinderopvang focust meer op speelkansen vanuit binneninfrastructuur en materiaal, terwijl een speelpleinwerking meer focust op buitenruimte en impulsen vanuit begeleiders.

 

"De verwachtingen van de samenleving rond de ‘bescherming’ van kinderen neemt toe. Voor het speelpleinwerk uit zich dat in de toenemende verwachting van ouders en de lokale overheid rond ‘veilig en verantwoord’ spelen. Speelpleinwerkingen wegen bewuster de speelsheid van hun werking af ten opzichte van de veiligheid en nemen daarbij minder risico’s. Speelpleinwerk moet in bepaalde gevallen inboeten aan avontuurlijkheid en speelsheid. Reden genoeg om het avontuurlijk spelen onder de aandacht te brengen. Elke kind heeft recht op een verantwoorde blauwe plek!"

Bron: Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (VDS) 

 

Speelpleinwerking en tienerwerking (11 + ) tijdens de zomervakantie 2019

WANNEER? we starten op maandag 1 juli t.e.m. dinsdag 27 augustus! Uitgezonderd feestdagen: 21 juli en 15 augustus

Hoe inschrijven

Voor de speelpleinwerking wordt de dag zelf ingeschreven. 's Morgens van 8u - 10u en 's namiddags van 12u45 - 13u30.  Gelieve deze uren te respecteren.
Voor de opvang wordt voordien ingeschreven.

Opvang

Vanaf maandag 1 juli t.e.m. dinsdag 27 augustus telkens van 7u-8 u en van 17u30-18u30.
Hoe: inschrijven kan enkel via de jeugddienst! Inschrijven voor de opvang kan tot maximum drie werkdagen voor de opvangdatum. Dit telefonisch of per mail: 058 28 88 81  of meloika.verweirder@alveringem.be

Prijs: € 0,87 per begonnen halfuur/ kind
Indien de inschrijving niet geannuleerd werd en de gebruiken niet aanwezig was op de inschrijvingsdatum, dan worden de gangbare tarieven aangerekend.

Vanaf 8u gaan de kinderen dan automatisch naar de speelpleinwerking en nemen ze deel aan de activiteiten.
 

De Ravotters

Alle kinderen van 3-12 jaar zijn welkom op het speelplein. Voorwaarde is wel dat de kleuters luiervrij zijn.

Waar

Jeugdsite De Speelberg
Sint-Rijkersstraat 8, 8690 Alveringem. Inschrijvingslokaal: het lokaal dichts bij de straat gelegen.
Op de Speelberg is een groot avontuurlijk speelterrein en voor de kleuters een afgesloten ruimte met grote zandbak. Af en toe spelen we op verplaatsing: De Kwelle, het voetbalveld, ...

Een dag op de Ravotter

Begint om 8u en eindigt om 17u30. In de voormiddag en namiddag zijn er activiteiten. Op dinsdag en vrijdagnamiddag is er vrij spel.
Donderdag pakken we telkens uit met een te gekke themadag!
Voor de activiteiten is er pauze en kunnen de Ravotters iets eten en drinken. De kinderen krijgen elke dag een stuk fruit. Dit kadert in de actie 'gezonde gemeente'.
Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat de kinderen de hele dag door kunnen drinken, zeker bij warm weer.
We zorgen bij zonnig weer ook steeds voor zonnecrème. De moni's smeren dan alle kinderen meerdere keren in. 

Het is voor ons van groot belang om een goed contact met jou als ouder te hebben. Voor ons is het zeer belangrijk om zicht te hebben op medicatie, allergieën… Daarom vragen om een medische fiche in te vullen wanneer jouw zoon of dochter voor het eerst naar het speelplein komt. Veiligheid is een prioriteit. Wij proberen er voor te zorgen dat alles veilig verloopt. Zo hebben wij ons terrein afgesloten en zijn er steeds voldoende animatoren bij de werking. Het kleuterterrein is ook afgeschermd van het groot plein.
De kleuters brengen op regelmatige tijdstippen een bezoekje aan het toilet, dit onder begeleiding van enkele animatoren en de kleuterverantwoordelijke. 

De jeugddienst , de animatoren en de hoofdanimator (bij de inschrijving) zijn steeds aanspreekbaar. Wanneer er problemen zijn, vernemen we dat graag van jullie en zoeken we naar een oplossing. 

 

De kostprijs

€ 4 hele dag
€ 2 halve dag

We aanvaarden geen cash meer. Alles zal per factuur aangerekend worden.

Lunch dient zelf meegebracht te worden.

De Ravotter begeleiders

De moni's zijn allemaal enthousiaste mensen die de Ravotters met heel veel plezier een prachtige vakantie bezorgen! Ook de stagiairs krijgen de kans om zowel in de zomer-en Paasvakantie kun stage te doen op het speelplein.
Het team bestaat dus uit hoofdmoni's, moni's en stagiairs. Kortom, een te gekke bende die je kleine of grote bengel een fantastische tijd bezorgt!

12+ werking 

ben je klaar voor een nieuwe zomer vol fun? Je bent 11 en je zou dit jaar 12 worden? of je bent reeds 12?
Vanaf 1 juli t.e.m. 27 augustus (niet op 21 juli en 15 augustus) kan je terecht op de tienerwerking (voor 12- 16j), telkens van 8u - 17.30u. Inschrijven kan in de voormiddag tot 10u en in de namiddag tot 13u. Place to be is Jeugdsite de Speelberg, in jeugdhuis de Voenke.

Let op: de 12+ werking is iets anders dan de speelpleinwerking. Er staan twee animatoren in voor de begeleiding van de 12+ 'ers. 
De animatoren maken per weer een planning op met mogelijk activiteiten. Hier kan een uitstap tussenzitten (zwemmen, een dagje zee, een spel doorheen het dorp,..). We hebben gedurende enkele jaren niets altijd een even grote opkomst.
Hierdoor kan de planning in overleg met de aanwezige jongeren wat veranderen. De animatoren spelen in de mate van het mogelijk in op de wensen van de jongere. 
Wanneer de groep een uitstap plant buiten Alveringem, laten ze dit ten laatste de avond voordien weten aan de ouders via e-mail. 

Daarnaast organiseert de jeugddienst een aantal activiteiten waarvoor vooraf wordt ingeschreven. Deze activiteiten worden begeleid door de animatoren van de 12+.
Deelnemen aan de 12+ werking kost voor een hele dag €4, voor de voormiddag betaal je € 2. 

Uitstappen met inschrijving:

Tijdens de uitstappen is er geen 12+ werking op de jeugdsite. (in uiterste nood kunnen de jongeren terecht op de speelpleinwerking)

Algemene info

info, vragen of problemen? Je kan steeds terecht bij de moni's en hoofdmoni's met specifieke vragen. Ze zullen je in de mate van het mogelijke steeds van dienst zijn.
Indien je toch nog met een vraag achterblijft kan je steeds terecht op de dienst jeugd en sport:

Meloika Verweirder

Dorp 1 (bibliotheek). 

058 288 881     | 0494 41 92 30 

Op de website en de facebookpagina van de Dienst jeugd en sport kan je info en foto's terugvinden. Indien er geen foto's van uw zoon of dochter gepost mogen worden, graag een seintje.

 

SPEELPLEINWERKING DE WIP STAVELE

Ook dit jaar staan er opnieuw super enthousiaste, opgeleide monitoren te popelen om er weer een prachtig speelpleinseizoen van te maken.

 

Voor wie?

Alle kinderen van 3 tot en met 12 jaar. Om alles soepel te laten verlopen, verdelen we de kinderen in 2 of 3 groepen naargelang de leeftijd.

Wanneer?

Van maandag 1 juli tot en met dinsdag 27 augustus kan je op speelplein De Wip terecht. 

Waar?

De speelpleinwerking gaat door in de basisschool gelegen in de IJzerstraat te Stavele. Soms spelen we op het speelplein bij de gemeentezaal ‘de Moote’. Of doen we een uitstap, maar dit wordt u vooraf doorgegeven.

Dagverloop?

Elke dag begeleide activiteiten van 8u00 tot 17u30, met uitgewerkte thema’s om uw kind een prachtige vakantie te geven!

Om 12u kunnen de kinderen hun picknick eten ofwel naar huis gaan. Om 13u gaan de deuren open voor de namiddagwerking.

Inschrijven ter plaatse:

’s morgens tussen 8u00 en 8.45u
’s middags tussen 13u en 13u30
einde voorzien om 17u
afhaalmoment voor ouders tussen 17u en 17u30

Kostprijs?

Een speelpleinbeurtenkaart kost € 40 (10 hele of 20 halve dagen). Voor een hele dag spelen betaal je € 4, voor een halve dag is dit € 2. Blijft je kind over de middag zijn/haar lunch opeten, geen probleem u hoeft niks extra’s te betalen, ook dan staan onze moni’s paraat voor uw kind. Sommige mutualiteiten betalen een bedrag terug. Informeer bij uw mutualiteit of je van dit voordeel kan genieten.

Meer info: Hoofdmoni permanentie ter plaatse 0497 83 89 01

speelpleindewip@hotmail.com – Volg ons op facebook!

Bestuursleden: Wilfried Laureys 0476 282251, Anja Butaye 057 301262,

Celine Lelieur 0497 397274, Koen Dewulf 0475 377287 en Sandra Staessen 0478 486759