Kerken en kapelletjes

Sint-Audomaruskerk
Alveringem

Deze van oorsprong Romaanse kruiskerk werd vanaf de 16e eeuw geleidelijk omgebouwd tot een ruime hallenkerk. Van de Romaanse kerk blijven er nog enkele fragmenten over, opgetrokken in ijzerzandsteen in de
transeptmuren. De massieve vieringtoren werd vermoedelijk in de 18e eeuw herbouwd. De driebeukige benedenkerk werd in 1658 door de troepen van Condé in brand gestoken en vervolgens in verschillende fasen hersteld. De kerk bezit hoofdzakelijk meubilair uit de 18e eeuw met enkele unieke stukken uit de 17e eeuw.

De kerk is omgeven door een kerkhof en een witgekalkt bakstenen muurtje met ijzeren ringen.
Tot in 1993 werden er om de twee jaar stieren van het rode ras verhandeld ter gelegenheid van de stierenmarkt.

De kerk is iedere dag open voor het publiek van 15/7 t.e.m. 15/8 van 14 u. -17.30 u.

TIP: publicatie “Kerk en kerkhof van Alveringem – een kerk te midden van een funeraire wereld in beweging”
verkrijgbaar bij dienst Mens & Vrije Tijd | Toerisme & Cultuur (€ 15)

Sint-Audomaruskerk
Beveren aan de IJzer

Dit is een gotische hallenkerk (15e eeuw). Het ijzerzandsteen in de benedenmuur van de zijgevels en in de westgevel  van de middenbeuk zijn elementen die nog verwijzen naar de Romaanse kerk.
De kerk heeft een laatgotisch koor (16e eeuw) dat gerestaureerd werd in 1971-1972. Tot het belangrijkste meubilair behoren de neogotische kansel en de altaren, de kerkmeesterbank, lambrisering, het koorgestoelte, de communiebank en een empire-orgel.

Sint-Petruskerk
Gijverinkhove

Deze kerk uit de 19e eeuw is een laatgotische hallenkerk met vieringtoren (1540) en verbouwde zijbeuken (1913).
De ijzerzandstenen gevelgedeelten aan de westzijde verwijzen naar het oorspronkelijke Romaanse bedehuis. De kerk bezit een merkwaardig interieur met meubilair dat grotendeels dateert uit de 18e eeuw.

TIP: publicatie “Kerk en kerkhof van Gijverinkhove - Verleden, heden en toekomst van een harmonisch geheel”
verkrijgbaar bij dienst Mens & Vrije Tijd | Toerisme & Cultuur (€ 5)

Sint-Lambertuskerk
Hoogstade

De neogotische hallenkerk Sint-Lambertus (ca. 1900) werd op 20 april 1974 door een brand verwoest. Enkel de laatgotische westertoren (16e eeuw) hield stand. De nieuwe aanleunende kerk (1975) is een ontwerp van architect L. Allaert uit Kortrijk.
De kerk is voorzien van brandglas-in-beton naar een ontwerp van architect L. Holvoet. Het kerkzilver dat de brand overwon, is grotendeels 18e eeuws.

Sint-Mildredakerk
Izenberge

De eerste kerk was een Romaanse transeptloze driebeukige kerk met een vieringtoren opgetrokken in artesische kalksteen.
De kerk werd geleidelijk door een hallenkerk vervangen. Het interieur bestaat uit meubilair dat hoofdzakelijk uit de 18e eeuw dateert.

Bedevaartskapel Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid
Izenberge

De verering van Maria te Izenberge gaat tot de 14e eeuw terug. De verering kreeg een nieuwe impuls naar aanleiding van een nieuwe reeks mirakelen vanaf 1633. In 1172-1774 werd de kapel classicistisch aangekleed met een altaar, koorafsluiting, muurbeschot, de bustes van de vier westerse kerkvaders en een doksaal met orgel van A.J. Berger. Tot de vermeldenswaardige schilderijen behoren Vigor Boucquets altaarstuk “Kroning van Maria” en een reeks devotieschilderijen uit de 17e en 18e eeuw die de mirakelen van OLV van Barmhartigheid voorstellen. De kapel bewaart tevens een belangrijke kerkschat met allerlei schenkingen van juwelen.

Waar: Izenbergestraat, Izenberge
Wanneer bezoeken: elke dag van het jaar
                                  wintermaanden: 9.30 u. - 16 u.
                                 zomermaanden: 9.30 u. - 19 u.
Prijzen: gratis toegang
              Bezinningsmoment of begeleid bezoek mogelijk op afspraak. Mogelijkheid tot doopvieringen met eigen priester.
              Er is een brochure verkrijgbaar over de bedevaartskapel (€ 10) via de contactpersoon van de kapel.
Info: Kris Laleman | 0495 61 04 85 | kris.laleman@skynet.be

Sint-Martinuskerk
Leisele

In het dorp, aan een gekasseid rechthoekig plein, vind je deze laatgotische hallenkerk, die dateert van ca. 1500, terug. De kerk werd meermaals door een brand geteisterd. Dat aan de gotische kerk een Romaans bedehuis voorafging valt af te lezen uit het ijzerzandsteen waarmee een deel van de centrale westgevel is opgetrokken. Op de laat 18e eeuwse communiebank na is het meubilair neogotiek.

Sint-Pietersbandenkerk
Oeren

De Sint-Pietersbandenkerk wordt in de volksmond ook wel het Sint-Apolloniakerkje genoemd.
De ijzerzandsteen in de muuraanzetten van deze kerk verwijst naar het Romaanse kerkje dat aan deze laatgotische kerk uit het begin van de 16e eeuw vooraf ging. Buiten een grafsteen van omstreeks 1550 valt vooral het glasraam van 1965 van Ivo Bakelants op. Sinds het concordaat van 1802 is de Sint-Apolloniakerk gesloten voor erediensten. Rond de kerk bevindt zich een militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de zomermaanden dient dit kerkje als tentoonstellingsruimte.

Sint-Jan-Onthoofdingkerk
Stavele

Deze Romaanse kerk uit 1250 liet alleen enkele sporen na in de oudste muurgedeelten. Vandaag staat er een driebeukige hallenkerk, die dateert van 1889. Dit neogotische gebouw is een aangepaste en ruimere vorm van de vorige kerk uit 1830.
Het meubilair in de kerk is neo-gotisch en bestaat uit 19e eeuwse altaren, biechtstoelen en ook een communiebank, koorgestoelte en kansel. Het Van Peteghem-orgel uit de 18e eeuw is sinds 1981 beschermd.

Het portaal van de kerk is open voor publiek.

Veldkapelletjes

Veldkapelletjes werden vroeger opgericht uit dankbaarheid of als gelofte na een bijzonder gebeurtenis in de familie, wijk of buurt. Vele kapelletjes hebben ook te maken met de twee wereldoorlogen. Naast het feit dat ze waardevol materiaal en spiritueel erfgoed vormen, hebben ze vandaag ook een nieuwe bestemming gevonden als rustplaats voor fietsers en wandelaars.