Ontdek Alveringem in Bokrijk - extra busreis

In 2017 is het Openluchtmuseum Bokrijk gestart met de grootschalige restauratiecampagne ‘120 tegen 2021’. Dit jaar komen twee belangrijke erven uit Hoogstade en Oostvleteren aan bod. Wegens de grote belangstelling organiseert de gemeente Alveringem een extra busreis op zaterdag 22 juni 2019. De inwoners van Alveringem krijgen een unieke blik achter de schermen van het Openluchtmuseum.

Tegen 2021 worden in Bokrijk 120 monumenten op een duurzame gerestaureerd, goed voor een totale investering van 22,5 miljoen euro. “Via dit restauratieproject vrijwaren wij ons erfgoed voor de toekomst”, zegt Igor Philtjens , gedeputeerde en voorzitter van de vzw Het Domein Bokrijk. “We zien deze restauraties als een unieke kans voor onze bezoekers. Wij bieden hen een pakket aan rondleidingen, activiteiten en publicaties aan. Zo is het zelfs mogelijk om de restauratiewerken letterlijk van op de eerste rij mee te volgen.”

Eén van de woningen die momenteel gerestaureerd wordt, is de hoeve ‘Ter Eversam Overvaert’. Ze lag aan de oever van de IJzer, tegenover de abdij van Eversam in Stavele. Omdat er geen brug was, bouwden de geestelijken deze hoeve aan de overzijde van het water, gelegen op het grondgebied van Hoogstade.

Aan de bijgebouwen op dit erf is goed te zien dat er veel bedrijvigheid was. In het ‘rossekot’ uit Lampernisse werd op paardenkracht graan gemalen, haver geplet en boter gekarnd. In het zwingelkot uit Leisele werd vlas verwerkt en in het wagenkot uit Ardooie werden de voertuigen gestationeerd. In de vierkante bergschuur met piramidedak uit Lo stonden de dieren en werd het graan bewaard.

Het huidige woonhuis dateert grotendeels uit de 18de eeuw. In 1977 werd de woonst heropgebouwd in het Openluchtmuseum van Bokrijk. De restauratie van dit erf nam reeds een vliegende start in het najaar van 2018.

Ook een landarbeiderswoning uit Oostvleteren wordt gerestaureerd. Het woonhuis werd tussen 1958 en 1959 als één van de eerste woningen heropgebouwd in het Openluchtmuseum. Oorspronkelijk stonden op het erf ook een aantal dienstgebouwen. Op de site zijn nu nog de schuur uit Vinkem, het rossekot uit Leisele en het wagenkot uit Beveren-aan-de-IJzer te vinden. Al de historische gebouwen op dit erf worden vanaf begin april 2019 gerestaureerd.

Bokrijk maakt van de gelegenheid gebruik om de banden met de gemeente van herkomst aan te halen. In samenwerking met de dienst Mens & Vrije Tijd worden de inwoners van Alveringem uitgenodigd voor een gratis bezoek aan het Openluchtmuseum met een bijzondere toelichting door de restauratie-architect op het erf van de hoeve ‘Ter Eversam Overvaert’.

In de namiddag kan je het Openluchtmuseum verder ontdekken. Wij hebben twee parcours uitgestippeld:

De Wereld van Bruegel

In 2019 is het 450 jaar geleden dat Pieter Bruegel de Oude overleed. Van 6 april tot en met 20 oktober 2019 brengt de interactieve Bruegelexpo in Bokrijk de link tussen de schilder en het Openluchtmuseum op een verrassende manier aan het licht.
Bokrijk focust op het dagelijkse leven van mensen vroeger, nu en in de toekomst. Ook in de werken van Bruegel staat de ‘gewone’ mens centraal. Te midden van de historische huizen waan je je in een schilderij van Pieter Bruegel de Oude.
In het parcours ‘De wereld van Bruegel’ houd je halt bij diverse plekken in het Openluchtmuseum waar de verbondenheid tussen Bokrijk en Bruegel echt voelbaar is. Een ervaren Bokrijkgids neemt je mee op sleeptouw doorheen het museum langs alle Bruegelhaltes.

Van vakfan tot vakman

Tijdens deze route ontdekt de groep hoe VAKMANSCHAPPEN voorzien in basisbehoeften: van onderdak, voeding en kleding tot warmte. We starten met een profieltest naar de individuele talenten in de groep. Wie van jullie heeft aanleg voor boomzagen, mutsaarden binden, hout hakken of kruiden herkennen? Kom te weten of je groep een goed functionerend 19de-eeuws ‘dorp’ zou zijn! Welke beroepen zijn inmiddels verdwenen en welke zijn weer in de mode? Hoe leer je een stiel? De gids stimuleert de groep om te vergelijken met haar eigen leven. Een ode aan handarbeid en vakmanschap van vroeger, vandaag en morgen.

Het bezoek wordt afgesloten in herberg ‘In den Dolfijn’, een voormalige herberg uit Sint-Rijkers. Dit gebouw, gelegen op de hoek van de huidige Sint-Rijkersstraat en Dolfijnstraat, was meer dan 200 jaar café en deed ook lange tijd dienst als gemeentehuis. Het verhuisde in 1965 naar Bokrijk en maakt sindsdien deel uit van het horeca-aanbod van het openluchtmuseum. Het is ingericht als herberg-eethuis met West-Vlaamse specialiteiten. Ook dit gebouw zal binnenkort gerestaureerd worden.

Praktisch

Vertrek: 7.15 u. Hof van Wyckhuize, Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem
Terug: omstreeks 20 u – 20.30 u.

Daar de toegang tot het Openluchtmuseum gratis wordt aangeboden, bedraagt de deelnameprijs amper € 35 (inclusief: vervoer per bus, Bruegelmaaltijd en rondleiding met gids, exclusief alle dranken).

Inschrijven op cultuur@alveringem.be | 058 28 88 81. De inschrijving is definitief na overschrijving van € 35 per persoon op rekeningnummer BE92 7380 2138 8623. Met vermelding van uw naam en keuze namiddagprogramma: Bruegel of Vakman.

Meer info op www.bokrijk.be en de sociale mediakanalen van het museum.

Bron foto: Openluchtmuseum Bokrijk