Speelpleinwerking 2017

woensdag, 28 juni, 2017

WANNEER? we starten op maandag 3 juli t.e.m. dinsdag 29 augustus! Uitgezonderd feestdagen: 21 juli en 15 augustus

Hoe inschrijven

Voor de speelpleinwerking wordt de dag zelf ingeschreven. 's Morgens van 8u - 10u en 's namiddags van 12u45 - 13u30.  Gelieve deze uren te respecteren.
Voor de opvang wordt voordien ingeschreven.

Opvang

Vanaf maandag 3 juli - dinsdag 26 augustus telkens van 7u-8 u en van 17u30-18u30.
Hoe: inschrijven kan enkel via de jeugddienst! Inschrijven voor de opvang kan tot maximum drie werkdagen voor de opvangdatum. Dit telefonisch of per mail: 058 28 88 81  of fran.louwie@alveringem.be

Prijs: € 0,87 per begonnen halfuur/ kind
Indien de inschrijving niet geannuleerd werd en de gebruiken niet aanwezig was op de inschrijvingsdatum, dan worden de gangbare tarieven aangerekend.

Vanaf 8u gaan de kinderen dan automatisch naar de speelpleinwerking en nemen ze deel aan de activiteiten.