Beleidsdocumenten

Onderstaande documentatie bevat de bijkomende informatie bij het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur Alveringem.

Meerjarenplan 2020-2025
Meerjarenplan 2020-2025
1. Nota meerjarenplan met omgevingsanalyse
191204tvnotamjp.pdf
2. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
191226sldocu02odaa.pdf
3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies
191226sldocu03overzichtsubsidiesperbeleidsveld.pdf
4. Samenstelling beleidsdomeinen
191226sldocu04overzichtbeleidsdomeinen.pdf
5. Overzicht verbonden entiteiten
191226sldocu05verbondenentiteiten.pdf
6. Personeelsinzet
191226sldocu06personeel.pdf
7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
191226sldocu07belastingopbrengst.pdf
8. Presentatie meerjarenplan 2020-2025
191226slpresentatiemjp.pdf