College van burgemeester en schepenen

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
info@alveringem.be

College van Burgemeester en Schepenen

Het College van Burgemeester en Schepenen staat in voor het voorbereiden van de dossiers voor de gemeenteraad, het uitvoeren van de beslissingen van de raad, het dagelijks beheer van de gemeente en haar goederen en het toezicht op de gemeentewerken en het gemeentepersoneel.
Zij vergaderen in principe elke maandagavond, achter gesloten deuren, in het gemeentehuis.
 

Samenstelling 

Het college van burgemeester en schepenen van Alveringem is samengesteld uit de burgemeester, 3 schepenen, 1 schepen/Voorzitter BCSD en de algemeen directeur.

Burgemeester

Gerard Liefooghe (GemeentebelangenCD&V)
Oerenstraat 8
8690 Alveringem

058 28 90 61 | 0475 41 40 76
burgemeester@alveringem.be

Bevoegdheden: algemeen beleid, burgerlijke stand en bevolking, personeelsbeleid, kerkhoven, financiën, milieu, onderwijs, politie, ruimtelijke ordening, stedenbouw en vergunningen

Spreekuren:

  • Gemeentehuis Alveringem: elke zaterdag 11.30 u. - 12 u.
  • Bezoek aan huis (na afspraak): elke zaterdag tussen 9 u. - 11.30 u.

1e Schepen

Jacques Blanckaert (GemeentebelangenCD&V)
Izenbergestraat 64
8691 Leisele

0476 41 77 75
jacques.blanckaert@skynet.be 

Bevoegdheden: grachten, bermen, groen, landbouw, openbare werken, mobiliteit, energie en nutsvoorzieningen

2e Schepen

Kris Laleman (GemeentebelangenCD&V)
Beauvoordestraat 6
8691 Izenberge

0495 61 04 85
kris.laleman@skynet.be   

Bevoegdheden: cultuur en bibliotheek, toerisme, lokale economie, jeugd, informatie en inspraak

3e Schepen

Johan Albrecht (GemeentebelangenCD&V)
Oude Fortemstraat 11
8690 Alveringem

058 28 83 89 | 0494 92 70 76
johan.albrecht100@gmail.com

Bevoegdheden: sport en recreatie, feestelijkheden, patrimonium, sociale woningbouw, tewerkstelling

Voorzitter BCSD - 4e Schepen

Karolien Avonture (GemeentebelangenCD&V)
Klarewal 2
8690 Alveringem

0479 64 87 60
karolien.avonture@gmail.com

Bevoegdheden: sociale zaken, senioren, gezondheidsbeleid, armoedebestrijding, voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD)


vlnr: Wouter Accou, Jacques Blanckaert, Gerard Liefooghe, Karolien Avonture, Johan Albrecht, Kris Laleman.