Zoek in het E-loket

Aanvraag grafconcessie

Geef de datum in waarop u de aanvraag indient.
Naam van de persoon die de grafconcessie aanvraagt.
Adres aanvrager
Telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken bij eventuele vragen.
Deelgemeente waar de begraafplaats gelegen is waarvoor u een grafconcessie wenst aan te vragen.
Naam van de persoon waarvoor u een grafconcessie aanvraagt.