Dienst omgeving

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
omgeving@alveringem.be

Openingsuren
MA
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DI
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
WO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
VR
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak

Medewerkers omgeving


Jan Schepens
Diensthoofd


Jan Declerck
Omgevingsambtenaar


Christine Lagatie
Administratief medewerker

 

Afvalwater & riolering

 

Zoneringsplan :

De zoneringsplannen bepalen hoe het afvalwater van alle woningen op het Vlaams grondgebied wordt gezuiverd. Dit kan op drie manieren, namelijk:

  • door aan te sluiten op de bestaande riolering
  • door aan te sluiten op nog aan te leggen riolering
  • door het zuiveren in een individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA)

Het zoneringsplan van Alveringem werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 8 juli 2008.
U kan het zoneringsplan voor uw woning raadplegen via deze link.
 

Rioolbeheerder :

Het gemeentebestuur heeft het gemeentelijk rioleringsstelsel overgedragen aan de waterleidingsmaatschappij IWVA. De IWVA is dus rioolbeheerder en verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de riolering in Alveringem.
Voor de burger betekent dit concreet dat elke rioolaansluiting aangevraagd dient te worden bij de IWVA en niet bij het gemeentebestuur.
 

Gescheiden stelsel / gemengd stelsel :

De meeste (oude) rioleringen zijn van het type gemengd stelsel. Dit betekent dat het (huishoudelijk) afvalwater en het regenwater samen in een riolering worden opgevangen en afgevoerd naar een zuiveringsinstallatie.
Nieuwe rioleringen worden aangelegd volgens het principe van gescheiden stelsel. Er wordt een riolering voor (huishoudelijk) afvalwater (DWA = Droog Weer Aanvoer) aangelegd alsook een riolering voor regenwater (RWA = Regen Weer Aanvoer). 
 

Afkoppeling hemelwater van het huishoudelijk afvalwater :

In de straten waar een gescheiden riolering wordt aangelegd, dient het hemelwater verplicht afgekoppeld te worden van het huishoudelijk afvalwater. Enkel voor gesloten bebouwing (rijwoningen) kan hiervan beperkt worden afgeweken. Voor het afkoppelen van het hemelwater kan een gemeentelijke subsidie worden aangevraagd.
 

Zuivering in het buitengebied :

Volgens het zoneringsplan moeten woningen die gelegen zijn in de zone “individueel te optimaliseren buitengebied” (rode bol op het zoneringsplan), zelf instaan voor de zuivering van hun huishoudelijk afvalwater. Dit kan op twee manieren. Ofwel wordt contact opgenomen met de rioolbeheerder (IWVA) en wordt voor een forfaitair bedrag van € 1.500 de zuiveringsinstallatie geplaatst, ofwel zorgt de inwoner zelf voor het plaatsen van de zuiveringsinstallatie bij de woning. Voor dit laatste bestaat er de mogelijkheid om een gemeentelijke subsidie aan te vragen.