Dienst omgeving

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
omgeving@alveringem.be

Openingsuren
MA
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DI
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
WO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
VR
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak

Medewerkers omgeving


Jan Schepens
Diensthoofd


Jan Declerck
Omgevingsambtenaar


Christine Lagatie
Administratief medewerker

 

Milieuvergunningen

Volgens de bestaande milieureglementering (Vlarem I) is een milieuvergunning nodig om bepaalde milieuhinderlijke activiteiten (schrijnwerkerij, metaalconstructiebedrijf, landbouwbedrijf, pompstation, …) te mogen exploiteren. Deze milieuvergunning wordt ook nog wel eens “exploitatievergunning” genoemd.

Alle hinderlijke inrichtingen worden ingedeeld in drie verschillende klassen, afhankelijk van de hinderlijkheid en locatie van de inrichting. Een klasse 1-inrichting is het meest hinderlijk voor het milieu, een klasse 3-inrichting het minst.

Klasse 1-vergunningen dienen aangevraagd te worden bij de deputatie van de provincieraad.

Klasse 2-vergunningen worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen.

Voor inrichtingen die behoren tot de klasse 3, volstaat een eenvoudige melding bij het college van burgemeester en schepenen. De exploitatie mag aanvatten de dag na de melding, indien de melding correct is gebeurd.

De lijst van hinderlijke inrichtingen met vermelding van de klasse waartoe de inrichting behoort kun je terugvinden via volgende link.

In bepaalde gevallen dient naast de milieuvergunning eveneens een stedenbouwkundige vergunning te worden aangevraagd. De bouwwerken mogen slechts aangevat worden wanneer beide vergunningen zijn verkregen. Dit heet de koppeling van de milieuvergunning aan de stedenbouwkundige vergunning. Een vergunning is geschorst zolang de tweede vergunning niet is verleend.