Dienst omgeving

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
omgeving@alveringem.be

Openingsuren
MA
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DI
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
WO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
VR
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak

Medewerkers omgeving


Jan Schepens
Diensthoofd


Jan Declerck
Omgevingsambtenaar


Christine Lagatie
Administratief medewerker

 

Stedenbouwkundige vergunningen

 

Vergunningsplicht

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt voor welke werken er een stedenbouwkundige vergunning is vereist.
Op de website van Ruimte Vlaanderen kun je nalezen welke werken vrijgesteld zijn van vergunning en welke niet.

 

Aanvraagformulieren

Afhankelijk van de soort aanvraag, zijn er verschillende formulieren beschikbaar. De meest voorkomende zijn het aanvraagformulier “eenvoudige dossiersamenstelling” (dit is zonder de medewerking van een architect) en het aanvraagformulier “uitgebreide dossiersamenstelling”. Deze laatste is met medewerking van een architect. De architect zorgt dan meestal ook voor de opmaak van het aanvraagdossier.

Andere voorkomende aanvragen zijn de aanvragen voor de uitvoering van technische werken of terreinaanlegwerken. Voorbeelden hiervan zijn het nivelleren van gronden, aanleggen van verhardingen, overwelven van (straat)grachten, …

De aanvraagformulieren kunnen gedownload worden via deze link

 

Meldingsplicht

Voor een aantal werken wordt de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.

Een melding is niet altijd mogelijk. Indien de aanvraag in strijd is met een plan van aanleg (gewestplan of BPA) of met een verkavelingsvergunning, dan is een melding niet mogelijk.
Dit betekent concreet dat voor zonevreemde woningen, de meldingsplicht niet van toepassing is.

Meer info hieromtrent kun je nalezen in het besluit van de Vlaamse Regering