Zoek nieuwsbericht

IVVO recyclagepark: terug open vanaf 07.04.2020

vrijdag, 3 april, 2020

Vanaf dinsdag 7 april 2020 zal het recyclagepark terug open gaan, echter wel onder strikte voorwaarden en enkel voor noodzakelijk aanbreng van afvalstoffen!
Het uitgangspunt blijft dat de mensen enkel naar het recyclagepark gaan als dat echt noodzakelijk is. Indien mensen hun bezoek naar het recyclagepark kunnen uitstellen rekenen we erop dat dit ook zal gebeuren, op die manier blijft de situatie beheersbaar voor iedereen.

Veiligheidsmaatregelen

Er zijn duidelijke veiligheidsmaatregelen van kracht voor mensen die het recyclagepark bezoeken: voldoende afstand (1,5 m) moet steeds gerespecteerd worden tussen de bezoekers onderling alsook tegenover de parkwachters. Het aantal bezoekers dat aanwezig zijn op het recyclagepark zal beperkt worden tot 5 parkbezoeken op hetzelfde moment.

Het is en blijft de bedoeling dat mensen zoveel mogelijk afval meegeven met de huis aan huis ophaling van pmd, papier/karton, restafval, gft en het recyclagepark zoveel mogelijk vermijden.

Mensen kunnen dus enkel naar het recyclagepark als het echt noodzakelijk is, op die manier wensen we grote wachttijden te vermijden! IVVO waarschuwt ook dat er lange wachttijden kunnen zijn. Om dit te vermijden mag er maar 1 parkbezoek gebeuren in 14 dagen. De parkbezoeken dienen zo beperkt mogelijk in tijd gehouden te worden, daarom vragen we om enkel het afval te brengen dat écht noodzakelijk is alsook om alles op voorhand goed te sorteren. Iedereen dient de wachtrij te respecteren, ook wie te voet of met de fiets komt. Wie met de wagen komt, blijft ook in de wagen zitten gedurende de wachtperiode.

Naast de parkbezoekers nemen we ook maximaal het belang van de parkwachters in het bijzonder door het voorzien van voldoende beschermingsmateriaal (alcoholgel en reinigingsmiddelen) en het vermijden van persoonlijk contact. Hierdoor zullen de parkwachters niet instaan voor het helpen lossen van afval. Dit gebeurt bij voorkeur door 1 persoon, indien nodig mogen er maximaal 2 personen het afval lossen op het recyclagepark.

Om de eerste dagen in goede banen te leiden zal er op elk recyclagepark politie aanwezig zijn om de algemene veiligheid en de verkeersveiligheid te controleren. Verplaatsingen die niet noodzakelijk zijn, kunnen steeds beboet worden. Ook de richtlijnen van de parkwachters en de sorteerregels dienen strikt opgevolgd te worden, indien hierop inbreuken vastgesteld worden kan een schorsing van 3 maanden gegeven worden! De sorteerregels zijn terug te vinden op de website van IVVO

Textiel- en asbestinzameling tijdelijk terugroepen

Asbest kan tijdelijk niet aangeleverd worden op het recyclagepark omdat alle beschermingsmiddelen die hiervoor nodig zijn, geschonken werden aan de zorgsector!

De aanvoer van textielafval is de laatste weken, na het invoeren van de corona-maatregelen door de overheid, gigantisch gestegen. De maatregelen van de overheid om verplaatsingen te beperken en om in ‘ons kot’ te blijven, is een stimulans om de voorjaarsopruiming ter harte te nemen…
Diensthoofd IVVO, Ann Desagher: “We roepen de mensen op om hun nog draagbaar textiel zolang mogelijk thuis te bewaren tot de Kringwinkels terug open zijn. Op die manier kunnen we de lokale economie steunen en krijgt ons textiel een tweede leven. Het is absoluut niet de bedoeling om textiel naast de containers te deponeren, dit is sluikstorten en daar staan zware gasboetes en opruimkosten op. Situaties zoals op onderstaande foto wensen we absoluut te vermijden, hiervoor rekenen we op de redelijkheid van alle inwoners!”

Tot nader bericht is de levering van alle overige fracties toegestaan. Wanneer blijkt dat een bepaalde fractie niet meer kan afgevoerd worden stopt ook de aanvoer hiervan.

Betalingen

Betalingen zullen enkel elektronisch gebeuren, zoals gewoonlijk. Indien de burgers wensen na te gaan of ze nog voldoende saldo hebben voor het park, dan kan dat via het IVVO klantenportaal. Ook je saldo aanzuiveren is mogelijk binnen dit klantenportaal.

Onthoud goed

Indien de aanvoer van afval op de recyclageparken niet meer beheersbaar zijn, dan zien wij ons genoodzaakt om de parken opnieuw te sluiten. We rekenen erop dat mensen enkel gaan als dit echt noodzakelijk is.

Verkeerssituatie aan het recyclagepark: eenrichtingsverkeer 

Wegens de verwachte drukte wordt het verkeer geregeld via een éénrichtingslus. Alle verkeer naar het recyclagepark komt toe via de toegang het dichtst bij de IJzer en dit in éénrichtingsverkeer. Verkeer uit het recyclagepark rijdt linksaf in de richting van Oostvleteren naar de N8. In de begindagen zal er politietoezicht zijn. Deze verkeerssituatie is van toepassing van dinsdag 7 april 2020 tot en met zaterdag 11 april 2020.

 

Bericht opgemaakt door IVVO. Onderaan dit bericht vind je een poster met een korte inhoud terug, opgesteld door IVVO.