Zoek nieuwsbericht

Politiebesluit: Registratie van buitenlandse seizoenarbeiders (COVID-19)

WIJZIGING 14 oktober 2020

Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in een gemeente van de provincie West-Vlaanderen als seizoensarbeider en die afkomstig zijn uit een land of een regio die in het reisadvies vande FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, moeten bij aankomst in een gemeente van de provincie West-Vlaanderen in quarantaine gaan en moeten zich laten testen op het coronavirus COVID-19 en dit ten vroegste vanaf de vijfde dag van quarantaine.

Meer informatie in het aangepaste politiebesluit, in werking vanaf 14 oktober 2020.

WIJZIGING 2 september 2020

Om de provinciale politiebesluiten van de Vlaamse provincies meer op elkaar te laten afstemmen paste de gouverneur zijn besluit op de seizoensarbeid aan.
Je vindt alle informatie in het aangepaste politiebesluit (onderaan dit nieuwsbericht).

WIJZIGING 25 augustus 2020

De gouverneur paste zijn besluit op de seizoensarbeid aan. De belangrijkste regels uit dit besluit:

  • arbeiders die uit een oranje zone komen moeten zich niet verplicht laten testen, dit wordt wel aanbevolen. Arbeiders die uit een rode zone komen hebben die verplichting wel.
  • er is een verplichte registratie voor alle seizoensarbeiders in volgende sectoren: bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleessector.
  • er moet in bubbels van maximum 10 personen gewerkt worden. Ook voor vervoer en huisvesting geldt de regel van maximum 10 personen.

Je vindt alle informatie in het aangepaste politiebesluit (onderaan dit nieuwsbericht).

 

BERICHT 6 augustus 2020

Jaarlijks worden duizenden seizoenarbeiders in de West-Vlaamse land- en tuinbouwsector tewerkgesteld. Dit jaar vormt daarin geen uitzondering. Wel is dit jaar op zich een uitzondering. De seizoenarbeiders zijn namelijk afkomstig uit diverse landen die, op basis van de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken, een uiteenlopende kleurencode krijgen toebedeeld. Een plotse en grootschalige instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen of regio’s met een oranje of rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden van het coronavirus COVID-19. Het politiebesluit van waarnemend gouverneur Anne Martens, genomen d.d. 06 augustus 2020 met onmiddellijke uitvoerbaarheid, vermeldt een aantal verplichtingen om eventuele gezondheidsrisico’s, verbonden aan de nakende seizoenarbeid, onder controle te houden:

  • Buitenlandse seizoenarbeiders die naar België reizen worden aanzien als een essentiële verplaatsing en vallen dus niet onder de richtlijnen die van toepassing zijn op toeristen die naar ons land reizen. Concreet betekent dit dat een seizoenarbeider die vertrekt uit een land dat rood is ingekleurd voor COVID-19 en naar ons land komt om te werken, geen 14 dagen in quarantaine moet gaan.
  • Het moment om te beoordelen uit welke zone (groen, oranje, rood) een seizoenarbeider komt, wordt vastgesteld op het ogenblik van de inschrijving van de seizoenarbeider in de gemeente.
  • Wanneer een seizoenarbeider positief wordt getest op COVID-19 op een land- en tuinbouwbedrijf, is de werkgever verplicht om de ganse bubbel van maximum 10 personen te laten testen op COVID-19. Deze bubbel van maximum 10 personen wordt verplicht apart te werken op het tuinbedrijf tot de uitslagen van de COVID-test gekend zijn. Zij mogen in afwachting van de uitslagen van de test niet in de buurt komen van andere arbeiders.
  • U kan als werkgever beroep doen op uw eigen Arbeidsgeneeskundige Dienst van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (zoals CLB, Idewe, Attentia, Securex…) waar u als werkgever bent aangesloten om uw seizoenarbeiders op het bedrijf te laten testen.
  • Wij vragen met aandrang om als werkgever goede afspraken met de seizoenarbeiders te maken met betrekking tot het winkelen. Er wordt door de Nationale Veiligheidsraad verboden om met meerdere personen tegelijkertijd te gaan winkelen. De naleving met betrekking tot het dragen van een mondmaskers moet nageleefd worden wanneer de seizoenarbeider zich op drukke plaatsen begeeft, dus ook tijdens het winkelen.
  • Vanuit het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf werd op 7 juli twee cao’s afgesproken die algemeen bindend zijn verklaard en gaan over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (met o.a. temperatuurmeting) en de vaststelling van de preventiechecklisten.

Om de verplichte testing op het coronavirus COVID-19, bij seizoenarbeiders afkomstig uit landen of gebieden met een oranje of rode kleurencode, vlot te laten verlopen is een accurate inventaris essentieel. Op basis van deze inventaris wordt dan de noodzakelijke testcapaciteit berekend. Wij verzoeken u daarom om bijgevoegde het Excel-bestand in te vullen. Indien er – gespreid over verschillende dagen – seizoensarbeiders toekomen op uw bedrijf, dient u dit apart door te geven.

Voor verdere vragen staat het u vrij om contact te nemen met dienst Burgerloket, Carine Denuwelaere - 058 28 88 81.

Documenten voor de registratie van buitenlandse seizoensaarbeiders

Zie onderaan dit nieuwsbericht.

Bijkomende nuttige informatiebronnen

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken - Lijst met kleurencodes per land: https://diplomatie.belgium.be/nl

Veilig aan de slag: https://www.veiligaandeslag.be/

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid: www.info-coronavirus.be

Agentschap Integratie & Inburgering - Coronavirus: meertalige informatie: www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg

Boerenbond - Personeel en tewerkstelling: veelgestelde vragen: https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/boerenbond-volgt-ontwikkelingen-coronavirus-op-de-voet/personeel-en-tewerkstelling

Werkers: https://www.werkers.be/corona-crisis