Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn (kortweg OCMW-raad genoemd) is het hoogste beslissingsorgaan van het OCMW. Dit orgaan is het best te vergelijken met de gemeenteraad, en bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad.  De raadsleden worden om de 6 jaar verkozen. Dat betekent dat in januari 2019 de nieuwe raad is aangesteld tot 31 december 2024.

De OCMW-raad beslist over het strategische beleid van het OCMW, over het budget en meerjarenplan, over de grote financiële uitgaven, over de aankopen en verkopen van onroerende goederen, enz.

De OCMW-raad vergadert elke 4e donderdag van de maand, aansluitend op de gemeenteraad.
Het openbaar gedeelte van de zitting mag door het publiek bijgewoond worden.

Fractie GemeentebelangenCD&V

 • Gerard Liefooghe (burgemeester)
 • Jacques Blanckaert (schepen)
 • Sylvie Thieren (schepen)
 • Johan Albrecht (schepen)
 • Karolien Avonture (voorzitter BCSD - schepen)
 • Gerda Butaye
 • Gerda Gheeraert
 • Dries Decorte
 • Ignace Decroos
 • Charlotte Vereecke
 

Fractie PRO & N-VA

 • Emma Breyne
 • Astrid Dewilde
 • Bart Coppein
 • Philip Ameloot
 • Marnik Vandenbroucke
 • Jean-Pierre Mouton
 • Bart Niville

 

Algemeen directeur

 • Wouter Accou
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vlnr: Emma Breyne, Gerda Gheeraert, Bart Coppein, Dries Decorte, Bart Niville, Jean-Pierre Mouton, Gerda Butaye, Jacques Blanckaert,
Sylvie Thieren, Karolien Avonture, Astrid Dewilde, Johan Albrecht, Charlotte Vereecke, Gerard Liefooghe, Ignace Decroos

ontbreken op de foto: Marnik Vandenbroucke, Philip Ameloot