Vast Bureau

Het vast bureau staat in voor het voorbereiden van de dossiers voor de OCMW-raad, het uitvoeren van de beslissingen van de raad, het dagelijks beheer van het OCMW en haar goederen en het toezicht op het OCMW-personeel.
Zij vergaderen in principe elke maandagavond, achter gesloten deuren, in het gemeentehuis.
 

Samenstelling 

Het vast bureau is samengesteld uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen van Alveringem: de burgemeester, 3 schepenen, 1 schepen/Voorzitter BCSD en de algemeen directeur.

Burgemeester

Gerard Liefooghe (GemeentebelangenCD&V)
Oerenstraat 8
8690 Alveringem

058 28 90 61 | 0475 41 40 76
burgemeester@alveringem.be

Bevoegdheden: algemeen beleid, burgerlijke stand en bevolking, personeelsbeleid, kerkhoven, financiën, milieu, onderwijs, politie, ruimtelijke ordening, stedenbouw en vergunningen

Spreekuren:
elke zaterdag bezoek aan huis of in het gemeentehuis tussen 9 u. en 12 u. via afspraak per telefoon (0475 41 40 76) of per e-mail (gliefooghe@gmail.com of burgemeester@alveringem.be).

1e Schepen

Jacques Blanckaert (GemeentebelangenCD&V)
Izenbergestraat 64
8691 Leisele

0476 41 77 75
jacques.blanckaert@skynet.be 

Bevoegdheden: grachten, bermen, groen, landbouw, openbare werken, mobiliteit, energie en nutsvoorzieningen

2e Schepen

Sylvie Thieren (GemeentebelangenCD&V)
Kallestraat 33
8691 Beveren aan de IJzer

0499 51 62 62
sylviethieren@yahoo.com

Bevoegdheden: cultuur en bibliotheek, toerisme, lokale economie, jeugd, informatie en inspraak

3e Schepen

Johan Albrecht (GemeentebelangenCD&V)
Oude Fortemstraat 11
8690 Alveringem

058 28 83 89 | 0494 92 70 76
johan.albrecht100@gmail.com

Bevoegdheden: sport en recreatie, feestelijkheden, patrimonium, sociale woningbouw, tewerkstelling

Voorzitter BCSD - 4e Schepen

Karolien Avonture (GemeentebelangenCD&V)
Klarewal 2
8690 Alveringem

0479 64 87 60
karolien.avonture@gmail.com

Bevoegdheden: sociale zaken, senioren, gezondheidsbeleid, armoedebestrijding, voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD)

vlnr: Jacques Blanckaert, Sylvie Thieren, Karolien Avonture, Johan Albrecht, Gerard Liefooghe