Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is een politiek orgaan van het OCMW.
Het comité neemt beslissingen over alle individuele aanvragen in het kader van de maatschappelijke hulpverlening zoals leefloon, voorschotten op werkloosheid, verwarmingstoelagen, huurwaarborgen, enz.
Deze dossiers worden voorbereid door de maatschappelijk werkers van het OCMW.

Het comité vergadert elke 4e donderdag van de maand.

De leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst

  • voorzitter: Karolien Avonture (schepen)
  • secretaris: Wouter Accou (algemeen directeur)
     
  • Martine Huyghe (GemeentebelangenCD&V)
  • Rudi Mares (GemeentebelangenCD&V)
  • Herman Rombaut (GemeentebelangenCD&V)
  • Tom Sap (GemeentebelangenCD&V)
  • Charlotte Vereecke (GemeentebelangenCD&V)
  • Ronald Verstraete (GemeentebelangenCD&V)

vlnr: Charlotte Vereecke, Ronald Verstraete, Karolien Avonture,
Herman Rombaut, Tom Sap, Rudi Mares, Martine Huyghe