Algemeen directeur - Financieel directeur

Dorp 1b
8690 Alveringem
058 28 08 20

Algemeen directeur


Wouter Accou
 

Financieel directeur


Steve Lansens

Openingsuren
Di
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
Do
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak

Algemeen directeur & Financieel directeur

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van het OCMW en de gemeente.
Hij is het hoofd van het personeel en organiseert de werking van de diensten met het oog op de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid.

Als algemeen directeur van de gemeenteraad, de OCMW raad, van het college van burgemeester en schepenen, van het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst is hij belast met de voorbereiding van de dossiers die aan deze vergaderingen voorgelegd worden.  Hij adviseert hen op bestuurskundig vlak en staat in voor het opstellen van de verslagen.

Samen met de OCMW-voorzitter en de burgemeester ondertekent de algemeen directeur de stukken van het OCMW en de gemeente.

 

De financieel directeur (vroeger ‘OCMW-ontvanger’) is belast met het financieel beheer van het OCMW. Hij voert de boekhouding en maakt de financiële nota op van het meerjarenplan en van het budget. Na het afsluiten van het boekjaar maakt hij de jaarrekening op. Bovendien controleert hij de wettigheid en de regelmatigheid van de investeringen die door de OCMW-raad beslist worden.