Sociale dienst

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem

058 28 88 81
e-mail

Openingsuren
MA
9 u. - 12 u.
13.30 u. - 16 u.
DI
9 u. - 12 u.
namiddag op afspraak
WO
9 u. - 12 u.
namiddag op afspraak
DO
9 u. - 12 u.
13.30 u. - 16 u.
VR
9 u. - 12 u.

Leefloon

U heeft recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Om recht te hebben op het leefloon moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

  1. uw werkelijke verblijfplaats is in België;
  2. u heeft de Belgische nationaliteit;
  3. u bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of u bent door huwelijk meerderjarig verklaard, u heeft kind(eren) ten laste of u bent in verwachting;
  4. u beschikt niet over voldoende inkomsten, u kan er geen aanspraak op maken en u bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen;
  5. u bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid,
  6. u heeft eerst uw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt. Voorbeelden: uw recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... U moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Procedure

U vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van uw gemeente. Hiervoor moet u alle nodige informatie geven: identiteitskaart, bewijzen van uw bestaansmiddelen, waaronder bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden en een overzicht van uw spaargelden en van de mensen waarmee u samenwoont, bezittingen, samenstelling van het gezin,  ...

Na onderzoek krijgt u het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

Bedrag

Het bedrag waarop u recht heeft, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

  1. Samenwonende: wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als “samenwonende”.  Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn
  2. Alleenstaande: wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een “alleenstaande”.
  3. Samenwonend met gezinslast: wanneer u minstens één minderjarig kind ten laste heeft, wordt u beschouwd als “met gezinslast”.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe u behoort.

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.