Hoofddeskundige ouderenzorg en preventieadviseur


Veerle Barbier
058 59 10 02

Schooldreef 24
8690 Alveringem

Diensten voor gezinszorg

Iedereen die in zijn thuissituatie vanuit een bepaalde zorgbehoefte nood heeft aan hulp, kan zich richten tot een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Deze stuurt dan iemand thuis langs voor ondersteuning op het vlak van gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Gezinszorg houdt in:

  • persoonsverzorging (wassen, aankleden, verzorging, ...)
  • hulp in het huishouden (koken, wassen en strijken, ...)
  • psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding (gezelschap, aanspreekpunt, doorverwijzen naar andere zorgverleners, ...)
  • in beperkte mate ook hulp bij het schoonmaken van uw huis.

Het OCMW Alveringem heeft geen eigen dienst voor gezinszorg.

De maatschappelijk werker kan u wel meer informatie geven en doorverwijzen.