De Passage

De Passage is een project voor de opvang van dak- en thuislozen in de  regio en wordt getrokken door het OCMW Alveringem. De OCMW’s van een aantal andere West-Vlaamse gemeenten sloten zich aan bij het project en tekenden een samenwerkingsprotocol zodat ook mensen van hun grondgebied in De Passage terecht kunnen.

Het verblijf in De Passage biedt een periode van tijdelijke woonzekerheid aan personen of gezinnen om een duurzame oplossing voor de huisvestingsituatie te vinden. Het richt zich tot mensen die niet over een eigen woonplaats beschikken:

  • omdat hun woning onbewoonbaar is verklaard
  • omwille van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving of omwille van familiale conflicten
  • omwille van een ramp zoals een brand, overstroming of omdat ze dakloos zijn

In onderling overleg wordt naar een structurele oplossing gezocht. De maatschappelijk werker van het Sociaal Huis onderzoekt jouw sociale en financiële situatie.