WZC ’t Hoge

Schooldreef 24
8690 Alveringem

058 59 10 00
e-mail

Directeur

Pascal Debbaut
058 59 10 01

Hoofddeskundige ouderenzorg en preventieadviseur 

Veerle Barbier
058 59 10 02

Hoofdverpleegkundige
afdeling rood & oranje

Joke Melis

058 59 10 06

Hoofdverpleegkundige
afdeling groen & de knibbe

Jolien Delancker

058 59 10 05

Coördinator begeleiders wonen en leven, activatie en kwaliteitszorg

Jo Vandendriessche

058/ 59 10 03

Onthaal en woonassistent

Annelien Vanhauwe

058/ 59 10 00

Verantwoordelijke technische dienst

Jonas Vandenbussche

0499/54 26 03

Verantwoordelijke schoonmaak- en keukenpersoneel

Romina Vanlerberghe

058/ 59 10 00

 

Over het woonzorgcentrum

WZC ’t Hoge biedt een thuis aan 72 bewoners sinds 10 september 2013. Het WZC wordt beheerd door het OCMW van Alveringem. WZC ’t Hoge is de opvolger van het WZC Clep.

Het is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor 72 woongelegenheden, waarvan 49 bijzondere erkenningsplaatsen als rust- en verzorgingstehuis (RVT). Daarnaast zijn er 16 kamers voor personen met dementie, 3 kamers kortverblijf, 12 assistentiewoningen (2-kamers)  en 3 assistentiewoningen (1-kamer).

 

WZC ‘t Hoge  is een ‘open’ huis voor zorgbehoevende senioren, hun partner en familie uit Alveringem en omgeving. Als team van hulp– en zorgverleners werken we complementair samen vanuit onze verschillende disciplines, elk met onze eigen verantwoordelijkheden. We willen een ‘thuis’ zijn van ‘vertrouwen’, waar het goed is om te ‘wonen’, te ‘leven’ en te ‘werken’ en dit door wederzijds respect en eerbied voor zowel bewoners, medewerkers als collega’s.

 

 

Zorg en dienstverlening

Omdat wij goede en verzorgde maaltijden zeer belangrijk vinden hebben wij een eigen keuken met eigen medewerkers.  Ze houden rekening met de wensen van onze bewoners en staan élke dag in voor een gevarieerde maaltijd.

We hebben 4 sterke competenties in het woon- & zorgcentrum: zorg voor personen met dementie, palliatieve zorg, voeding en zorg als ook wond- en stomazorg. Onze medewerkers hebben een grote expertise. Medicatiebeleid, mobiliteitszorg en diabeteszorg zijn ook speerpunten in onze werking

Het persoonlijk levensverhaal en de brede interesses van onze bewoners staan centraal bij de begeleiders wonen en leven . We betrekken elke bewoner bij de activiteiten.

 

Leefgroepwerking

Het woon- & zorgcentrum heeft 4 leefgroepen die je herkent aan hun specifieke kleur: groen, blauw, rood en oranje. Iedere leefgroep heeft ongeveer 16 bewoners met een verschillende zorggraad.

De blauwe leefgroep kreeg de naam “De knibbe”. Het is volgens de principes van het kleinschalig genormaliseerd  wonen en heeft een afgesloten binnentuin. Deze leefgroep is bedoeld voor mensen met dementie.

Steeds meer mensen lijden aan dementie of een soortgelijke aandoening. Onze medewerkers krijgen daarom regelmatig vorming.