WZC ’t Hoge

Schooldreef 24
8690 Alveringem

058 59 10 00
e-mail

Directeur

Pascal Debbaut
058 59 10 01

Hoofddeskundige ouderenzorg en preventieadviseur 

Veerle Barbier
058 59 10 02

Hoofdverpleegkundige
afdeling rood & oranje

Joke Melis

058 59 10 06

Hoofdverpleegkundige
afdeling groen & de knibbe

Jolien Delancker

058 59 10 05

Coördinator begeleiders wonen en leven, activatie en kwaliteitszorg

Jo Vandendriessche

058/ 59 10 03

Onthaal en woonassistent

Annelien Vanhauwe

058/ 59 10 00

Verantwoordelijke technische dienst

Jonas Vandenbussche

0499/54 26 03

Verantwoordelijke schoonmaak- en keukenpersoneel

Romina Vanlerberghe

058/ 59 10 00

 

Verblijfskosten

Prijzen (vanaf 1 november 2019)

Eenpersoonskamer€ 52.17 per dag
Aanleunwoning€ 52.17 per persoon per dag

 

Inbegrepen in de dagprijs

Verblijf en onderhoud kamer, gebruik en onderhoud bed- en badlinnen, incontinentiemateriaal, verpleging en verzorging, maaltijden (dieetvoeding op doktersvoorschrift) en dranken bij maaltijden, drinkwater, kinesitherapie (voor RVT bewoners).

 

Niet inbegrepen in de dagprijs

Huur televisie (incl abonnement digitale tv)€ 15,00 per maand
Huur telefoon (excl. gesprekskosten)€ 10,00 per maand
Huur kamerkoelkast€ 8,00 per maand

Ook niet inbegrepen in de dagprijs zijn:

 • kosten van medicatie (verminderd met de bekomen korting), verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door RIZIV-forfaits
 • drank (met uitzondering van water) buiten de maaltijden
 • persoonlijke was, herstellingen aan kledij
 • voor specifieke animatie-, recreatie en therapeutische activiteiten die door het WZC worden georganiseerd en die een aantoonbare meerkost vertegenwoordigen kan een extra vergoeding worden gevraagd aan de deelnemende bewoners
 • supplementaire voedingsproducten, buiten de maaltijden en indien deze niet noodzakelijk zijn voor de bewoner. Indien de voedingsstoffen wel noodzakelijk (doktersvoorschrift) zijn voor de bewoner, dan wordt geen extra kost aangerekend aan de bewoner. In dit laatste geval komen terugbetalingen door de mutualiteit ten goede van het WZC.
 • alle persoonlijke aankopen, persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de bewoner door de voorziening worden aangekocht
 • honoraria van externe verstrekkers van zorg die opgenomen zijn in de nomenclatuur van het RIZIV voor zover ze niet inbegrepen zijn in de zorgforfaits die de voorziening voor de individuele bewoner ontvangt
 • kosten voor hulpmiddelen (vb. hoorapparaat, bril, tandprothesen, rolstoel, krukken, looprek, enz...) voor het gedeelte dat niet gedekt wordt door de ziekteverzekering of dat niet onder toepassing valt van de overeenkomst tussen het woonzorgcentrum en de verzekeringsinstelling
 • bijdragen ziekenfonds, labokosten en hospitalisatiekosten
 • de individuele bijdragen voor verzekeringen zoals zorgverzekering, hospitalisatieverzekering, ...
 • kosten voor (zieken)vervoer
 • pedicure, manicure, esthetische verzorging en kapper
 • de schade, die niet te wijten is aan normale slijtage, aangebracht door de bewoner aan eigendommen van het woonzorgcentrum
 • bij verlies van sleutels van de kamer of van de kamerkast, wordt de kostprijs aangerekend